Het Brookings rapport vertaald

Onderstaande artikel het Brookings rapport heb ik al een tijdje geleden vertaald van wikipedia (de Engelstalige versie). Ik was het eigenlijk vergeten tot ik het vanmorgen weer tegenkwam. Ik zou zeggen lees het eens en laat even een reactie achter.

Vertaling van het Brookings rapport

Voorgestelde studies naar de gevolgen van vreedzame ruimte activiteiten voor menselijke aangelegenheden. Vaak aangeduid als “het Brookings rapport”. Werd ingesteld door NASA en gecreëerd door het Brookings Instituut. In samenwerking met NASA’s commissie voor lange termijn studies in 1960.

Het werd voorgelegd aan de commissie Wetenschap en Ruimtevaart van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigen. Tijdens het 87ste Amerikaanse Congres op 18 april 1961. Het werd toegevoegd aan de congressionele verslagen. En het kan gevonden worden in elke bibliotheek die in het bezit is van de congressionele verslagen van dat jaar.

Het Brokkings report is beroemd geworden door een korte sectie, “Gevolgen van een ontdekking van buitenaards leven,” en onderzoekt de mogelijke implicaties van een dergelijke ontdekking voor de publieke opinie en waarden. In de paragraaf wordt kort ingegaan op de mogelijke publieke reacties op een aantal mogelijke scenario’s voor de ontdekking van buitenaards leven en benadrukt een behoefte aan nader onderzoek op dit gebied.

Het brookings rapport beveelt studies aan naar mogelijke maatschappelijke gevolgen van een dergelijke ontdekking en vast te stellen wat de effecten op de publieke opinie zijn, inclusief een onderzoek naar de vraag hoe leiderschap met een dergelijke ontdekking om moet gaan en onder welke omstandigheden leiders het wel of niet raadzaam vinden om het publiek van dergelijke informatie te onthouden.

De betekenis van dit deel van het Brokkings report is een zaak van controverse. Dit deel van het rapport wordt vaak gebruikt door mensen die denken dat buitenaards leven al is gevonden. En dat deze informatie door de overheid voor het publiek wordt achtergehouden. Ook al wordt in het rapport niet specifiek aangeraden om een eventuele ontdekking van buitenaards leven voor het publiek geheim te houden, het geeft dit wel aan als een mogelijkheid.

Wetenswaardige passages uit het Brookings report zijn de volgende:

“Terwijl persoonlijke ontmoetingen met het [intelligent buitenaards leven] de volgende 20 jaar niet zal gebeuren (tenzij de technologie van hetverder ontwikkeld is dan de onze, waardoor zij de aarde kunnen bezoeken), objecten op een bepaald moment in de tijd achtergelaten door deze levensvormen, kunnen mogelijk ontdekt worden door onze ruimte aktiviteiten op de maan, Mars of Venus.” Pagina 215
“Antropologische verslagen bevatten vele voorbeelden van samenlevingen, zich zeker voelend van hun plaats in het universum, die uiteenvielen toen ze moesten associëren met voorheen onbekende samenlevingen en andere ideeën en andere manieren van leven moesten omhelzen; anderen die zo’n ervaring overleefden deden dat meestal door de prijs van veranderingen in waarden, houding en gedrag te betalen.” Pagina 215.

“Aangezien intelligent leven op elk moment ontdekt kan worden door onderzoek met de radiotelescoop wat momenteel aan de gang is en de gevolgen van een dergelijke ontdekking onvoorspelbaar zijn vanwege onze beperkte kennis van het gedrag onder zulke dramatische omstandigheden, kunnen twee onderzoeksgebieden worden aanbevolen:

Voortzetting van studies om emotionele en intellectuele inzicht vast te stellen en houdingen en eventuele daaropvolgende veranderingen van hen, ten aanzien van de mogelijkheid en de gevolgen van het ontdekken van intelligent buitenaards leven. Historische en empirische studies naar het gedrag van de volkeren en hun leiders als ze geconfronteerd worden met dramatische en onbekende gebeurtenissen of sociale druk. Dergelijke studies kunnen helpen om programma’s te bieden voor ontmoeting en aan te passen aan de implicaties van een dergelijke ontdekking.

Vragen die men zou willen beantwoorden door dergelijke studies zijn onder meer:

Hoe kunnen dergelijke informatie, onder welke omstandigheden, worden gepresenteerd of worden onthouden aan het publiek en voor welke doeleinden?
Wat zou de rol van de ontdekkende wetenschappers en andere beleidsmakers met betrekking tot vrijgave van de feit van de ontdekking zijn?” Pagina’s 215-16
De reactie van een individu op zo een radio contact. Zou voor een deel worden bepaald door zijn culturele, religieuze en sociale achtergrond. Maar ook door diegene die hij ziet als authoriteit en leiders en hun gedrag. Wordt voor een deel ook weer bepaald door hun culturele, sociale en religieuze millieu.

De ontdekking zou zeker overal voorpagina nieuws zijn; de graad van politieke of sociale gevolgen zou waarschijnlijk afhangen van de leiderschaps interpretatie van,
(1) zijn eigen rol,
(2) de bedreigingen op die rol en
(3) nationale persoonlijke kansen om te profiteren van de verstoring of versterking van de houdingen en waarden van anderen.

Moraal

Aangezien leiderschap zelf grote behoefte zou kunnen hebben om de richting en de intensiteit van de publieke opinie te beïnvloeden. Zijn eigen moraal te versterken en voor de besluitvorming doeleinden zou het het voordeligst zijn. Zeker als men meer heeft dan de persoonlijke mening over de opinie van het publiek en andere leiderschap groepen.

“De wetenschap dat er leven bestaat in andere delen van het universum. Kan mogelijk leiden tot een grotere eendracht van de mensen op aarde, gebaseerd op de “samenhorigheid” van de mensen. Of op het eeuwenoude veronderstelling dat elke vreemdeling een bedreiging is.

Veel zou afhangen van wat er gecommuniceerd werd tussen de mens en de andere wezens…”-pagina 215
“De posities van de grote Amerikaanse kerkgenootschappen. De christelijke sekten en de oosterse religies hebben over de materie van buitenaards leven een verklaring nodig. Overweeg het volgende:

De fundamentalistische (en anti wetenschappelijke) sektes groeien snel over de hele wereld. En voor hen zou de ontdekking van ander leven, anders dan elk ander ruimte product, opwindend zijn. Een aantal verspreide studies moeten worden gemaakt. Zowel in hun eigen centra en kerken en hun missies, met betrekking tot opvattingen over ruimtevaart en buitenaards leven.”

Bron: Wikipedia

Plaats een reactie